Buitenschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang kunt u terecht bij Eskadee. Het is de bedoeling dat u als ouder zelf uw kind daar inschrijft. De kinderen van onze school worden met ingang van dit schooljaar opgevangen bij “Zeeslag”. Zeeslag bevindt zich in onze school. De voorschoolse opvang, vakantieperiodes en woensdag- en vrijdagmiddag worden de kinderen nu nog op een andere locatie opgevangen. Meer informatie:
website: www.eskadee.nl  
e-mail:  info@eskadee.nl
Als u contact opneemt met Eskadee bespreken zij met u de gang van zaken en rekenen met u uit wat de kosten van de kinderopvang voor u zijn. Dat kan voor elke ouder anders uitpakken. Het eigen inkomen speelt daarbij een belangrijke rol. Kinderopvang is dus niet gratis. Het kan gebeuren dat u uw kind opgeeft en te horen krijgt dat er nog geen plaats is maar dat uw kind op de wachtlijst geplaatst wordt.

Terug