Oudervereniging

Annelies d'Hooghe

Voorzitter
Judith Schoenmakers

Secretaris
William van Dongen

Penningmeester
Charlotte Verhoeven

Vice-voorzitter
Marjolein Klaassen

Patricia Breetveld

Bianca Kuijpers

Dana Ligthart

Joy Vervoorn

Linda Heppe

Adria Enderink

Onze school heeft een oudervereniging. Ouders van leerlingen van onze school zijn automatisch lid van deze vereniging, tenzij uitdrukkelijk kenbaar wordt gemaakt dat men geen lid wil zijn. Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Ook is er elk jaar een ledenvergadering of een mogelijkheid om belangrijke stukken van de oudervereniging in te zien. Om afstemming tussen de ouderraad en het team te bevorderen zijn bij de vergaderingen steeds een lid van het managementteam en een leerkracht aanwezig. Tijdens de vergaderingen worden de activiteiten die gedurende het schooljaar plaats vinden besproken en worden de taken verdeeld. Bij activiteiten moet u denken aan Sinterklaas, Kerst, carnaval, themafeest enz.

De oudervereniging vraagt aan de ouders die lid zijn een contributie (voorheen ouderbijdrage genoemd). Van deze contributiegelden worden activiteiten voor de school georganiseerd. Mocht u niet in staat zijn de contributie te betalen, maar wilt u wel lid zijn van de oudervereniging, kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld. In onze schoolgids kunt u hierover meer lezen.

De OR is bereikbaar via het volgende e-mail adres; ordenduin@skod.org