Erik Quaijtaal

Concierge

Hallo,

Mijn naam is Erik Quaijtaal. Ik ben de concierge op de Den Duinschool. Ik werk hier iedere ochtend.

erikquaijtaal@skod.org

Dit emailadres kunt u niet gebruiken voor inhoudelijke zaken of verzuimmeldingen. Maar wel voor bijvoorbeeld het maken van afspraken.