Via Parro een kijkje in de klas

Als ouder ben je natuurlijk gezond nieuwsgierig wat er in de klas allemaal gebeurt. Sommige kinderen vertellen heel uitgebreid over wat ze allemaal meemaken op een dag. Omdat dat niet bij iedereen zo werkt, gebruiken wij op school Parro.

Parro is een afgeschermde omgeving op internet. De leerkracht beheert de toegang. Ook kan de leerkracht foto’s of teksten plaatsen zodat u als ouder letterlijk “een kijkje in de klas” kunt nemen. Als ouder is het mogelijk om te reageren op foto’s teksten of vragen van de leerkracht.

Naast het feit dat u als ouder meer zicht heeft op wat er zoal in de groepen speelt, denken we dat Parro, naast het verstrekken van informatie ook de ouderbetrokkenheid en het leerrendement verhoogt. Omdat het duidelijker is waar we mee bezig zijn, kan er thuis over gesproken worden wat het leren van de kinderen zeker zal bevorderen. Ook vragen we via Parro om hulp, materialen of geven we snelle, korte informatie.

Parro is momenteel ons enige communicatiemiddel.