Jeanine Goudzwaard

Intern begeleider, leerkracht groep 8

Hallo,mijn naam is Jeanine Goudzwaard.
Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, Tijmen en Merijn. We wonen met veel plezier in Breda.

Ik ben op school de intern begeleider. Daarnaast werk ik een dag per week in groep 8.

Mijn hobby’s zijn vooral genieten van mijn gezin, lezen en andere leuke dingen ondernemen.

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.

jeaninegoudzwaard@skod.org

Dit emailadres kunt u niet gebruiken voor inhoudelijke zaken of verzuimmeldingen. Maar wel voor bijvoorbeeld het maken van afspraken.