Erik Quaijtaal

Concierge

Hallo,

Mijn naam is Erik Quaijtaal. Ik ben de concierge op de Den Duinschool. Ik werk hier iedere ochtend met uitzondering van de dinsdag. Dan ben ik werkzaam op basisschool de Zonzeel in Terheijden.

erikquaijtaal@skod.org

Dit emailadres kunt u niet gebruiken voor inhoudelijke zaken of verzuimmeldingen. Maar wel voor bijvoorbeeld het maken van afspraken.