Maluska Rijerkerk

Onderwijsassistente

Hallo, mijn naam is Maluska Rijerkerk, Ik woon in Made. Ik ben getrouwd met Marvin en samen hebben wij 2 dochters Damanya en Ivana. In mijn vrije tijd, lees ik graag een boek en vind ik het leuk om met vriendinnen af te spreken. Maar het liefst besteed ik mijn tijd aan mijn gezin, gezellig spelletjes spelen, fietsen, knutselen en uitstapjes maken.

Op basisschool Den Duin ben ik werkzaam als onderwijsassistente en ben ik iedere dag aanwezig. Komend schooljaar ben ik niet aan een groep gekoppeld. Ik zal voornamelijk leerlingen individueel of in kleine groepjes extra begeleiden op het gebied van lezen, spelling en rekenen. Ook zal ik mijn ondersteuning bieden in de groepen waar de leerkracht aan heeft gegeven dit nodig te hebben. 
 
maluskarijerkerk@skod.org

Dit emailadres kunt u niet gebruiken voor inhoudelijke zaken of verzuimmeldingen. Maar wel voor bijvoorbeeld het maken van afspraken.